Energia fotowoltaiczna

6 cze    Bez kategorii

Słowo fotowoltaika (PV) zostało po raz pierwszy wspomniane około 1890 roku i pochodzi od greckich słów: „foto”, oznaczający światło, oraz „volt” oznaczający energię elektryczną. Fotowoltaika oznacza zatem światło-elektryczność, opisując dokładnie sposób działania materiałów i urządzeń fotowoltaicznych. Fotowoltaika jest metodą bezpośredniego przetwarzania światła na energię elektryczną. Znanym przykładem fotowoltaiki są kalkulatory zasilane energią słoneczną, które wykorzystują małe ogniwo fotowoltaiczne do zasilania kalkulatora.

Chociaż czasami panele fotowoltaiczne mylone są z solarnymi systemami ogrzewania wody, które są panelami wykorzystywanymi do ogrzewania wody, to jednak fotowoltaika (lub fotowoltaika) działa w inny sposób i jest wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej, a nie ciepła. Co więcej, są one często określane jako panele słoneczne.Â

Ponadto, wbrew powszechnej opinii, Solar PV’s niekoniecznie wykorzystują do działania bezpośrednie światło słoneczne, trochę światła wystarczy, aby system działał. Dlatego też inwestowanie w fotowoltaikę zapewnia energię elektryczną dla budynków nie tylko podczas długich i słonecznych letnich dni, ale także w pochmurne dni, takie jak miesiące zimowe. Prawdą jest jednak, że wydajność paneli jest wprost proporcjonalna do ilości otrzymywanego przez nie światła, a więc im silniejsze jest słońce, tym lepiej.

Jakie są korzyści z fotowoltaiki?

Jak powszechnie wiadomo, energia ze słońca jest czysta i nieskończona. Fotowoltaika dobrze wykorzystuje energię słoneczną i przekształca ją w energię elektryczną, która może być wykorzystana do uczynienia gospodarstw domowych bardziej ekologicznymi i mniej zależnymi od sieci. W przeciwieństwie do popularnego przekonania, że panele słoneczne są drogie, powinieneś być szczęśliwy wiedząc, że panele słoneczne mogą rzeczywiście zaoszczędzić Twoje pieniądze! Istnieją różne dotacje, które będą Ci płacić za czystą energię, którą produkujesz, dzięki czemu energia słoneczna stanie się mądrą inwestycją. Zastosowanie kolektorów słonecznych przyniesie Państwu nie tylko korzyści ekologiczne, ale również finansowe.

Jak działa fotowoltaika?

Ponieważ fotowoltaika odnosi się do konwersji światła bezpośrednio na energię elektryczną, technologia fotowoltaiczna wykorzystuje do produkcji energii materiały z efektem fotoelektrycznym. Są one nazywane półprzewodnikami. Najpopularniejszym półprzewodnikiem jest krzem, który absorbuje fotony ze światła i w rezultacie uwalnia elektrony z atomów.

Światło (naturalne lub sztuczne), które dociera do ogniwa fotowoltaicznego, tworzy pole elektryczne w poprzek warstw materiału. Te wolne elektrony mogą być następnie przechwycone, w wyniku czego powstaje prąd elektryczny, który może być wykorzystany do produkcji energii elektrycznej. Im więcej światła zostanie zaabsorbowane, tym więcej energii elektrycznej zostanie wyprodukowane przez fotowoltaikę. Panele słoneczne wykorzystujące fotowoltaikę wytwarzają prąd stały (DC), który jest zamieniany na prąd zmienny (AC), aby energia elektryczna mogła być wykorzystana w urządzeniach domowych. Jeżeli wyprodukowana energia elektryczna nie zostanie wykorzystana, może zostać przekształcona z powrotem na prąd stały i wyeksportowana z powrotem do sieci.

Co to jest komórka fotowoltaiczna i moduł PV?

Ogniwa słoneczne dla fotowoltaiki są wykonane z materiałów półprzewodnikowych, na ogół z krzemu. Kiedy światło dociera do ogniwa słonecznego, które posiada pole elektryczne zarówno o stronie dodatniej jak i ujemnej, elektrony są uwalniane z atomów. Wewnątrz istniejącego prądu elektrycznego ogniwa fotowoltaicznego wytwarzana jest energia elektryczna.

Jeśli kilka ogniw słonecznych jest połączonych ze sobą elektrycznie w ramach konstrukcji nośnej, ludzie mówią o module fotowoltaicznym, który jest przeznaczony do wytwarzania energii elektrycznej o określonym napięciu.Połączenie wielu modułów (lub paneli) fotowoltaicznych nazywane jest systemem fotowoltaicznym, który może być po prostu zainstalowany na istniejącym dachu budynku w celu dostarczenia mu energii elektrycznej.

Jakie są rodzaje modułów PV?

Jednym z prostych kryteriów, które można wykorzystać do klasyfikacji modułów PV, jest to, czy są one podłączone do sieci, czy też nie. Mając to na uwadze, możemy sklasyfikować panele do których są podłączone:

Co z żywotnością i konserwacją modułu fotowoltaicznego?

Jednym z bardzo pozytywnych aspektów inwestowania w fotowoltaikę jest fakt, że produkt ten ma długą żywotność. Dokładna liczba zależy od różnych zmiennych, takich jak jakość panelu i warunki klimatyczne, ale generalnie będą one trwać ponad 40 lat. Co więcej, systemy solarne wymagają bardzo niewielkiej konserwacji i generalnie są objęte 25-letnią gwarancją wydajności.

Jednakże inwertery fotowoltaiczne, które są odpowiedzialne za konwersję prądu stałego z energii słonecznej na prąd zmienny z sieci, mogą wymagać wymiany po 12-15 latach i zazwyczaj są objęte 5-letnią gwarancją.

Co to jest Feed-In Tariff?

Był to program rządu brytyjskiego mający na celu motywowanie ludzi do korzystania z odnawialnych źródeł energii. Jeśli zainstalowałeś technologię wytwarzania energii elektrycznej ze źródła odnawialnego lub niskoemisyjnego i spełniłeś pewne szczególne wymagania, możesz otrzymać pieniądze od swojego dostawcy energii.

Ten rządowy program zakończył się jednak w kwietniu 2019 roku. Ceny technologii odnawialnych, które były objęte programem, z czasem stały się bardziej przystępne, w związku z czym rząd nie uważa już za konieczne subsydiowanie tych technologii.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej (EPC)?

Jest to certyfikat, który muszą posiadać wszystkie budynki mieszkalne i komercyjne dostępne do zakupu lub wynajmu w Wielkiej Brytanii. Badanie charakterystyki energetycznej może pomóc w określeniu sposobów oszczędzania pieniędzy na rachunkach za energię poprzez identyfikację tych punktów, w których marnuje się energię. EPC powie ci, jak wydajny jest twój budynek, oceniając go od A (bardzo wydajny) do G (nieefektywny). Po utworzeniu, EPC jest ważne przez dziesięć lat.

Przyszłość Fotowoltaiki

Jak w przypadku każdej technologii, fotowoltaika jest stale rozwijana, przy czym główny nacisk kładziony jest na zwiększenie jej wydajności – zarówno pod względem wydajności ogniw, jak i efektywności kosztowej dla użytkownika końcowego. Różne firmy pracują nad poprawą wydajności fotowoltaiki w celu zwiększenia wydajności ogniw słonecznych, ale w ciągu ostatniej dekady poprawa wydajności była bardzo powolna.

Może to jednak być dobry aspekt również dla właścicieli systemów fotowoltaicznych, ze względu na tych, którzy obecnie planują inwestycje w system fotowoltaiczny. Ponieważ nie przewiduje się nagłego wzrostu wydajności fotowoltaiki, jest mało prawdopodobne, aby nowe usprawnienia zdezaktualizowały fotowoltaikę dostępną obecnie na rynku komercyjnym.

Czytaj więcej na temat: Zabrudzenia fotowoltaiki