Jak działa pompa ciepła?

14 wrz    Bez kategorii

Pompa ciepła jest zaawansowanym technologicznie systemem dostosowanym do wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Jej zaletą jest możliwość odzyskiwania ciepła z powietrza, wód gruntowych lub gleby w najbliższym otoczeniu. Istnieją trzy typy pomp ciepła, różniące się pod względem wykorzystywanego źródła energii: pompa ciepła powietrze/woda, woda/woda i solanka/woda.

Pompa ciepła składa się z parownika, który odzyskuje ciepło z otoczenia (woda, powietrze, gleba). W parowniku czynnik chłodniczy przechodzi ze stanu ciekłego do gazowego, a następnie trafia do sprężarki. Tam pary są sprężane w celu zwiększenia ciśnienia i temperatury. Gorące pary skraplają się w skraplaczu, wydzielając ciepło kondensacji do czynnika grzewczego. Następnie czynnik chłodniczy przechodzi przez zawór rozprężny, gdzie ponownie obniża się jego ciśnienie, a następnie wraca do parownika, gdzie proces jest powtarzany. Całe ciepło pozyskane z otoczenia jest darmowe. Podniesienie jego temperatury wymaga pewnej ilości energii. W związku z tym do zasilania sprężarki potrzebna jest energia elektryczna, która jest potrzebna do pracy pompy ciepła.

Istnieją trzy podstawowe wersje pomp ciepła w zależności od chłodzonego i ogrzewanego medium (otoczenia): woda/woda, solanka/woda i powietrze/woda. Przy określaniu typu pompy ciepła należy najpierw wskazać źródła, z których odbierane jest ciepło, a następnie podgrzewane medium.